บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์  (ประเทศไทย) จำกัด  

                                     เริ่มเปิดดำเนินการด้วยความคิดที่ว่าการพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า และหนึ่งทางเลือกของการพักผ่อนคือ  การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ   จึงได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ  ขึ้นมาเพื่อดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการบริการลูกค้าเป็นเลิศ  และแนะนำเส้นทางการเดินทางที่แตกต่างออกไป  เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการเดินทาง   เริ่มตั้งแต่ทีมงานบริการที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทในเรื่องเทคนิคการบริการที่ประทับใจและอื่นๆ รวมถึงมัคคุเทศก์ก็จะต้องผ่านการอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในส่วนของโรงแรมที่พัก ภัตตาคาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ เช่น รถนำเที่ยว เรือท่องเที่ยว สายการบินต้องมี คุณภาพและมาตรฐานสูง

 
                                                                    บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์  (ประเทศไทย) จำกัด   
 
 
                                     มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 193/152  ชั้น 12 อาคารเลครัชดา  ถ.รัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวครบวงจรภายใต้ข้อกำหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ตามใบอนุญาต เลขที่ 11 / 3992 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ทุกประการ ในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม มหัศจรรย์ ชวนให้หลงใหลและน่าค้นหาอีกมากมาย ดังนั้นทีมงานอิมเมจ  ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในทุกเส้นทางเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพแห่งผลงานและการบริการที่เราให้ความสำคัญอย่างเต็มที่  สมดังปณิธานที่ว่า “แล้วคุณจะรักเรา”  ตลอดไป
 
                                                                                      วิสัยทัศน์บริษัท 
 
                                     มุ่งมั่น พัฒนา สู่ความเป็นผู้นำการท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมแบบครบวงจร บนมาตรฐานระดับสูงสุด